Výstražné tabulky

  • Zobrazit:
Řadit dle:
Filtrovat podle výrobců

Výstražné tabulky - STOP

Tabulky, značky a samolepky "STOP" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Používá se především v uzavřených areálech nebo skladech, kde je potřeba, aby dopravní prostředky dodržovaly vnitřní pravidla provozu.Výstražné tabulky - STOP
5 dní
33 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Chodník se v zimě neudržuje přejděte na druhý chodník

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Chodník se v zimě neudržuje!" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Výstražné tabulky - Chodník se v zimě neudržuje přejděte na druhý chodník
5 dní
64 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha nebezpečí vtažení končetiny ozubenými koly

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Výstraha - Nebezpečí vtažení končetiny ozubenými koly" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Výstražné tabulky - Výstraha nebezpečí vtažení končetiny ozubenými koly
5 dní
96 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha nebezpečí vtáhnutí ruky mezi válečky

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Výstraha - Nebezpečí vtáhnutí ruky mezi válečky" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.Výstražné tabulky - Výstraha nebezpečí vtáhnutí ruky mezi válečky
5 dní
28 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha před manipulaci si přečti návod

Tabulky, značky a samolepky "Výstraha - Před manipulaci si přečti návod" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Výstražné tabulky - Výstraha před manipulaci si přečti návod
5 dní
18 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha nebezpečí vtažení

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Výstraha - Nebezpečí vtažení" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Výstražné tabulky - Výstraha nebezpečí vtažení
5 dní
18 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha nebezpečí propíchnutí ruky

Značky, tabulky a samolepky "Výstraha - Nebezpečí propíchnutí ruky" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Výstražné tabulky - Výstraha nebezpečí propíchnutí ruky
5 dní
18 Kč Cena:

Výstražné ADR tabulky - Jiné nebezpečné látky a předměty

Značky, tabulky a samolepky "Jiné nebezpečné látky a předměty" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Výstražné ADR tabulky - Jiné nebezpečné látky a předměty
5 dní
6 Kč Cena:

Výstražné ADR tabulky - Látky ohrožující životní prostředí

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Látky ohrožující životní prostředí" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Značení ADR. Látky ohrožující životní prostředíVýstražné ADR tabulky - Látky ohrožující životní prostředí
5 dní
64 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Nebezpeční pádu do prohlubně

Značky, tabulky a samolepky "Nebezpeční pádu do prohlubně" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde je nebezpečí pádu do prohlubně a varují tak před nebezpečím vzniku úrazu z této příčiny. Tyto mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit!Výstražné tabulky - Nebezpeční pádu do prohlubně
5 dní
41 Kč Cena:

Výstražné ADR tabulky - Nebezpečí požáru hořlavé plyny č.2 B

Značky, tabulky a samolepky "Nebezpečí požáru (hořlavé plyny) č.2 B" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.Výstražné ADR tabulky - Nebezpečí požáru hořlavé plyny č.2 B
5 dní
17 Kč Cena:

Výstražné ADR tabulky - Nebezpečí požáru hořlavé kapaliny č.3 B

Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky "Nebezpečí požáru (hořlavé kapaliny) č.3 B" splňují požadavky právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Výstražné ADR tabulky - Nebezpečí požáru hořlavé kapaliny č.3 B
5 dní
64 Kč Cena:

Výstražné ADR tabulky - Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynu při styku s vodou 4.3 A

Značky, tabulky a samolepky "Nebezpečí vyvíjení hořl. plynu při styku s vodou 4.3 A" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.Výstražné ADR tabulky - Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynu při styku s vodou 4.3 A
5 dní
25 Kč Cena:

Výstražné ADR tabulky - Nebezpečí požáru hořlavé tuhé látky č.4.1

Značky, tabulky a samolepky "Nebezpečí požáru (hořlavé tuhé látky) č.4.1" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Výstražné ADR tabulky - Nebezpečí požáru hořlavé tuhé látky č.4.1
5 dní
64 Kč Cena:

Výstražné ADR tabulky - Organické peroxidy č. 5.2

Bezpečnostní značení tabulkou, značkou nebo samolepkou "Organické peroxidy č. 5.2" je tištěno na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Výstražné ADR tabulky - Organické peroxidy č. 5.2
5 dní
17 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor výkop

Značky, tabulky a samolepky "Pozor výkop" tiskneme na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Tak, aby provedení značení bylo plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Bezpečnostní tabulka upozorňující na možné nebezpečí pádu do výkopu.Výstražné tabulky - Pozor výkop
5 dní
168 Kč Cena:

Výstražné ADR tabulky - Látky podporující hoření č. 5.1

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Látky podporující hoření č. 5.1" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů. Zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.Výstražné ADR tabulky - Látky podporující hoření č. 5.1
5 dní
17 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Nebezpečí styku s jedovatými látkami

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Nebezpečí styku s jedovatými látkami" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí styk s jedovatými látkami a varují tak před nebezpečím úrazu nebo poškozením zdraví z této příčiny. Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní výstražné značky "NEBEZPEČÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI" jsou určeny zejména pro upozornění na sklady těchto látek, na místa, kde se s nimi manipuluje, a na místa, kde se s nimi pracuje.Výstražné tabulky - Nebezpečí styku s jedovatými látkami
5 dní
36 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Výstraha životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení

Tabulky, značky a samolepky "Výstraha životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení" jsou tištěny na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení je plně v souladu s požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Bezpečnostní výstražná tabulka v provedení plast nebo samolepka k označní el. vedení pod napětím. Tabulka předchází úrazům dotykem živých částí drátů vedení.Výstražné tabulky - Výstraha životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení
5 dní
36 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor systém pod napětím

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Pozor systém... pod napětím" je tištěna na vysoce kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Provedení plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Bezpečnostní samolepka pro zařízení, kde je nutné upozornit na nebezpečí, že systém je stále pod napětím. Lze objednat i jako bezpečnostní tabulku.Výstražné tabulky - Pozor systém pod napětím
5 dní
24 Kč Cena:

Výstražné tabulky - Pozor tlakové láhve

Značky, tabulky a samolepky "Pozor! Tlakové láhve" jsou tištěny na velmi kvalitním materiálu, barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Zaručujeme splnění požadavků technických a právních předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4. Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku.Výstražné tabulky - Pozor tlakové láhve
5 dní
69 Kč Cena: